Do'a dalam Apel LDKS Pandu Hidayatullah

DOA

Bismillaahirrohmaanirrohiim… Alhamdulillaahirobbil’alamiin…5


Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad kama shollaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad kama barokta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid

Ya Allah Yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa – dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ustadz dan ustadzah kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami.

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian diantara kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada ustadz dan ustadzah kami dalam mendidik kami.

Ya Allah Yang Maha Pemurah.
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan - Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Ya Allah Yang Maha Kuasa.
Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu daya.

Ya Allah Ya Rahman
Terimakasih telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama kegiatan LDK DS ini berlangsung. Semoga di dalamnya ada keberkahan untuk kita semua. Aaamiin

rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar

Walhamdulillahirobil'alamin...