Jika Al-Qur'an Berbicara |#RandomThought


   
      Andai ia bisa bicara, ia mungkin akan berkata
Waktu kau masih kanak-kanak, aku bagai teman sejatimu
     Dengan wudlu kau sentuh aku,
     Dalam keadaan suci, kau buka lembaranku
     Kau baca aku dengan lirih dan keras
Sekarang kau telah beranjak remaja.
     Nampaknya, kau tak berminat lagi padaku
     Kau jejer aku pada rak bukumu
     Kau biarkan aku bersandar,
     Tak tersentuh,
     Berlapis debu,
     Termakan raya
Hai, kamu!
     Menolehlah padaku!
     Aku mohon…
     Bacalah aku lagi!
     Manfaatkanlah aku!
     Aku akan jadi temanmu,
      Penerangmu dikubur nanti.

Malang, 18 Maret 2012
@MyBedAlicia - Asrama Shofiyyah
Dengan perubahan dari random thought di diary SMA
ketika dalam masa transisi dari agak tidak malas ke malas menghafal Alqur'an.